Programa de subvencions per a la millora de l’eficiència energètica d’edificis

Dimecres, 9 de desembre de 2020 a les 00:00

L’Institut Català d’Energia ha anunciat el programa de subvencions per a la millora de l’eficiència energètica d’edificis, disponible fins el 31 de juliol de 2021 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

L’objectiu de la iniciativa es promoure la rehabilitació energètica dels edificis, per tal de reduir el consum d'energia final i d’emissions de diòxid de carboni, mitjançant l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables.

Els destinataris a qui s’adrecen els ajuts són persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d'edificis, les comunitats o agrupacions de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, propietaris, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, empreses de serveis energètics; i administracions públiques.

Els percentatges màxims d’ajut per Catalunya són, per actuacions d’eficiència energètica, 30% per la gran empresa, 40% a la mitjana i 50% a la petita; i pel que fa a les actuacions d’energies renovables, 45, 55 i 65% respectivament.

L’ajut s’emmarca amb el pressupost del Fons Nacional d'Eficiència Energètica, amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020 i altres programes de la UE.

Per a més informació, accediu aquí.

Darrera actualització: 09.12.2020 | 11:39